ترجمه Grandaunt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاله‌ پدري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاله‌ مادري‌ , در فارسی : عمه‌ پدري‌ , به فارسی : عمه‌ مادري‌.

Grandaunt به چه معناست و Grandaunt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grandaunt

خاله‌ پدري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاله‌ پدري‌, ترجمه خاله‌ پدري‌, کلمات شبیه خاله‌ پدري‌ , خاله‌ مادري‌ به لاتین , عمه‌ پدري‌ به لاتین , عمه‌ مادري‌. خارجی
دانلود فایل ها