ترجمه Grandeur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزرگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عظ‌مت‌ , در فارسی : شكوه‌ , به فارسی : شان‌ , سایر ترجمه ها : ابهت‌ فرهي‌.

Grandeur به چه معناست و Grandeur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grandeur

بزرگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بزرگي‌, ترجمه بزرگي‌, کلمات شبیه بزرگي‌ , عظ‌مت‌ به لاتین , شكوه‌ به لاتین , شان‌ خارجی , ابهت‌ در زبان , فرهي‌.انگلیسی
دانلود فایل ها