ترجمه Grandma در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مادر بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نه‌نه‌ جا.

Grandma به چه معناست و Grandma یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grandma

مادر بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مادر بزرگ‌, ترجمه مادر بزرگ‌, کلمات شبیه مادر بزرگ‌ , نه‌نه‌ جا. به لاتین
دانلود فایل ها