ترجمه Grandstand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورزشگاهها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حضار , در فارسی : شنوندگان‌.

Grandstand به چه معناست و Grandstand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grandstand

ورزشگاهها به خارجی , ریشه انگلیسی ورزشگاهها, ترجمه ورزشگاهها, کلمات شبیه ورزشگاهها , حضار به لاتین , شنوندگان‌. به لاتین
دانلود فایل ها