ترجمه Grangerize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتابهاي‌ ديگر) مصور كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (با استفاده‌ از عكسهاي‌

Grangerize به چه معناست و Grangerize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grangerize

كتابهاي‌ ديگر) مصور كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كتابهاي‌ ديگر) مصور كردن‌, ترجمه كتابهاي‌ ديگر) مصور كردن‌, کلمات شبیه كتابهاي‌ ديگر) مصور كردن‌ , (با استفاده‌ از عكسهاي‌ به لاتین
دانلود فایل ها