ترجمه Grapefruit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ تو سرخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميوه‌ تو سرخ‌.

Grapefruit به چه معناست و Grapefruit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grapefruit

(گ‌.ش‌.) درخت‌ تو سرخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ تو سرخ‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ تو سرخ‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ تو سرخ‌ , ميوه‌ تو سرخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها