ترجمه Graphic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگاره‌ اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترسيمي‌ , در فارسی : گرافيك‌.

Graphic به چه معناست و Graphic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Graphic

نگاره‌ اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگاره‌ اي‌, ترجمه نگاره‌ اي‌, کلمات شبیه نگاره‌ اي‌ , ترسيمي‌ به لاتین , گرافيك‌. به لاتین
دانلود فایل ها