ترجمه Grapple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گلاويز شدن‌. می باشد

Grapple به چه معناست و Grapple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grapple

گلاويز شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گلاويز شدن‌., ترجمه گلاويز شدن‌., کلمات شبیه گلاويز شدن‌.
دانلود فایل ها