ترجمه Grappling Iron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لنگر قايق‌. می باشد

Grappling Iron به چه معناست و Grappling Iron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grappling Iron

لنگر قايق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لنگر قايق‌., ترجمه لنگر قايق‌., کلمات شبیه لنگر قايق‌.
دانلود فایل ها