ترجمه Grass Widow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زني‌ كه‌ بچه‌ حرامزاده‌ دارد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زن‌ خراب‌ , در فارسی : فاحشه‌.

Grass Widow به چه معناست و Grass Widow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grass Widow

زني‌ كه‌ بچه‌ حرامزاده‌ دارد به خارجی , ریشه انگلیسی زني‌ كه‌ بچه‌ حرامزاده‌ دارد, ترجمه زني‌ كه‌ بچه‌ حرامزاده‌ دارد, کلمات شبیه زني‌ كه‌ بچه‌ حرامزاده‌ دارد , زن‌ خراب‌ به لاتین , فاحشه‌. به لاتین
دانلود فایل ها