ترجمه Grassy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوشيده‌ از چمن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علف‌ مانند.

Grassy به چه معناست و Grassy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grassy

پوشيده‌ از چمن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوشيده‌ از چمن‌, ترجمه پوشيده‌ از چمن‌, کلمات شبیه پوشيده‌ از چمن‌ , علف‌ مانند. به لاتین
دانلود فایل ها