ترجمه Grate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبكه‌داركردن‌ داراي‌ نرده‌وپنجره‌اهني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنده‌ كردن‌

Grate به چه معناست و Grate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grate

شبكه‌داركردن‌ داراي‌ نرده‌وپنجره‌اهني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبكه‌داركردن‌ داراي‌ نرده‌وپنجره‌اهني‌ كردن‌, ترجمه شبكه‌داركردن‌ داراي‌ نرده‌وپنجره‌اهني‌ كردن‌, کلمات شبیه شبكه‌داركردن‌ داراي‌ نرده‌وپنجره‌اهني‌ كردن‌ , رنده‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها