خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23672 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('23672','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23672 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grating به فارسی

ترجمه Grating در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساينده‌. می باشد

Grating به چه معناست و Grating یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grating

ساينده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ساينده‌., ترجمه ساينده‌., کلمات شبیه ساينده‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: