ترجمه Gravedigger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قبر كن‌. می باشد

Gravedigger به چه معناست و Gravedigger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gravedigger

قبر كن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قبر كن‌., ترجمه قبر كن‌., کلمات شبیه قبر كن‌.
دانلود فایل ها