ترجمه Gravel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متوقف‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درشن‌دفن‌ كردن‌ , در فارسی : شن‌پاشيدن‌.

Gravel به چه معناست و Gravel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gravel

متوقف‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متوقف‌ كردن‌, ترجمه متوقف‌ كردن‌, کلمات شبیه متوقف‌ كردن‌ , درشن‌دفن‌ كردن‌ به لاتین , شن‌پاشيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها