ترجمه Gravel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريگ‌ , در فارسی : ماسه‌ , به فارسی : سنگ‌ مثانه‌ , سایر ترجمه ها : سنگريزه‌ شني‌ , شن‌ دار

Gravel به چه معناست و Gravel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gravel

شن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شن‌, ترجمه شن‌, کلمات شبیه شن‌ , ريگ‌ به لاتین , ماسه‌ به لاتین , سنگ‌ مثانه‌ خارجی , سنگريزه‌ در زبان , شني‌انگلیسی , شن‌ دار
دانلود فایل ها