ترجمه Gravitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌رف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرويدن‌.

Gravitate به چه معناست و Gravitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gravitate

بط‌رف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌رف‌, ترجمه بط‌رف‌, کلمات شبیه بط‌رف‌ , گرويدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها