خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23704 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('23704','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23704 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gravitation به فارسی

ترجمه Gravitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشش‌ , در فارسی : جاذبه‌ , به فارسی : قوه‌ جاذبه‌ , سایر ترجمه ها : تمايل‌.

Gravitation به چه معناست و Gravitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gravitation

گرايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرايش‌, ترجمه گرايش‌, کلمات شبیه گرايش‌ , كشش‌ به لاتین , جاذبه‌ به لاتین , قوه‌ جاذبه‌ خارجی , تمايل‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: