ترجمه Gravitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشش‌ , در فارسی : جاذبه‌ , به فارسی : قوه‌ جاذبه‌ , سایر ترجمه ها : تمايل‌.

Gravitation به چه معناست و Gravitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gravitation

گرايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرايش‌, ترجمه گرايش‌, کلمات شبیه گرايش‌ , كشش‌ به لاتین , جاذبه‌ به لاتین , قوه‌ جاذبه‌ خارجی , تمايل‌. در زبان
دانلود فایل ها