ترجمه Gravity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جديت‌ , در فارسی : دشواري‌ وضع‌.

Gravity به چه معناست و Gravity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gravity

شدت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدت‌, ترجمه شدت‌, کلمات شبیه شدت‌ , جديت‌ به لاتین , دشواري‌ وضع‌. به لاتین
دانلود فایل ها