ترجمه Gray Matter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌خاكستري‌ بافت‌ عصبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مغز.

Gray Matter به چه معناست و Gray Matter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gray Matter

ماده‌خاكستري‌ بافت‌ عصبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌خاكستري‌ بافت‌ عصبي‌, ترجمه ماده‌خاكستري‌ بافت‌ عصبي‌, کلمات شبیه ماده‌خاكستري‌ بافت‌ عصبي‌ , مغز. به لاتین
دانلود فایل ها