ترجمه Graze در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چراندن‌. می باشد

Graze به چه معناست و Graze یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Graze

چراندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چراندن‌., ترجمه چراندن‌., کلمات شبیه چراندن‌.
دانلود فایل ها