ترجمه Great در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عظ‌يم‌ , در فارسی : كبير , به فارسی : مهم‌ , سایر ترجمه ها : هنگفت‌ زياد , تومند , متعدد

Great به چه معناست و Great یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Great

بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بزرگ‌, ترجمه بزرگ‌, کلمات شبیه بزرگ‌ , عظ‌يم‌ به لاتین , كبير به لاتین , مهم‌ خارجی , هنگفت‌ در زبان , زيادانگلیسی , تومند , متعدد
دانلود فایل ها