خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23730 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('23730','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23730 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Great به فارسی

ترجمه Great در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عظ‌يم‌ , در فارسی : كبير , به فارسی : مهم‌ , سایر ترجمه ها : هنگفت‌ زياد , تومند , متعدد

Great به چه معناست و Great یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Great

بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بزرگ‌, ترجمه بزرگ‌, کلمات شبیه بزرگ‌ , عظ‌يم‌ به لاتین , كبير به لاتین , مهم‌ خارجی , هنگفت‌ در زبان , زيادانگلیسی , تومند , متعدد

دیدگاه‌تان را بنویسید: