ترجمه Great Divide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دو راهي‌ مرگ‌ و زندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرگ‌.

Great Divide به چه معناست و Great Divide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Great Divide

دو راهي‌ مرگ‌ و زندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دو راهي‌ مرگ‌ و زندگي‌, ترجمه دو راهي‌ مرگ‌ و زندگي‌, کلمات شبیه دو راهي‌ مرگ‌ و زندگي‌ , مرگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها