ترجمه Greatuncle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (raey taerg می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : elcnudnarg) زماني‌ برابر 00852 سال‌.

Greatuncle به چه معناست و Greatuncle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greatuncle

(raey taerg به خارجی , ریشه انگلیسی (raey taerg, ترجمه (raey taerg, کلمات شبیه (raey taerg , elcnudnarg) زماني‌ برابر 00852 سال‌. به لاتین
دانلود فایل ها