ترجمه Green Dragon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ارن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فيل‌ گوش‌ , در فارسی : لوف‌ كبير , به فارسی : درافيون‌.

Green Dragon به چه معناست و Green Dragon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Green Dragon

(گ‌.ش‌.) ارن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ارن‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) ارن‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ارن‌ , فيل‌ گوش‌ به لاتین , لوف‌ كبير به لاتین , درافيون‌. خارجی
دانلود فایل ها