ترجمه Greening در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيب‌ سبز. می باشد

Greening به چه معناست و Greening یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greening

سيب‌ سبز. به خارجی , ریشه انگلیسی سيب‌ سبز., ترجمه سيب‌ سبز., کلمات شبیه سيب‌ سبز.
دانلود فایل ها