ترجمه Greenlight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجازه‌ حركت‌ و اقدام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در رانندگي‌ چراغ‌ سبز).

Greenlight به چه معناست و Greenlight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greenlight

اجازه‌ حركت‌ و اقدام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اجازه‌ حركت‌ و اقدام‌, ترجمه اجازه‌ حركت‌ و اقدام‌, کلمات شبیه اجازه‌ حركت‌ و اقدام‌ , (در رانندگي‌ چراغ‌ سبز). به لاتین
دانلود فایل ها