ترجمه Greenroom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شايعات‌ رايج‌ بين‌ هنرپيشگان‌. می باشد

Greenroom به چه معناست و Greenroom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greenroom

شايعات‌ رايج‌ بين‌ هنرپيشگان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شايعات‌ رايج‌ بين‌ هنرپيشگان‌., ترجمه شايعات‌ رايج‌ بين‌ هنرپيشگان‌., کلمات شبیه شايعات‌ رايج‌ بين‌ هنرپيشگان‌.
دانلود فایل ها