ترجمه Gregarious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌ اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گله‌اي‌ , در فارسی : (گ‌.ش‌.) خوشه‌ خوشه‌.

Gregarious به چه معناست و Gregarious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gregarious

دسته‌ اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌ اي‌, ترجمه دسته‌ اي‌, کلمات شبیه دسته‌ اي‌ , گله‌اي‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) خوشه‌ خوشه‌. به لاتین
دانلود فایل ها