ترجمه Gregorian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ گريگوري‌ (yrogerg) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ كليساي‌

Gregorian به چه معناست و Gregorian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gregorian

وابسته‌ به‌ گريگوري‌ (yrogerg) به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ گريگوري‌ (yrogerg), ترجمه وابسته‌ به‌ گريگوري‌ (yrogerg), کلمات شبیه وابسته‌ به‌ گريگوري‌ (yrogerg) , وابسته‌ به‌ كليساي‌ به لاتین
دانلود فایل ها