ترجمه Grey Hound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سگ‌ بازي‌.

Grey Hound به چه معناست و Grey Hound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grey Hound

تازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تازي‌, ترجمه تازي‌, کلمات شبیه تازي‌ , سگ‌ بازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها