ترجمه Grid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مانند ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دريچه‌ سوراخ‌ سوراخ‌ , در فارسی : سيخ‌ دار كردن‌ , به فارسی : با

Grid به چه معناست و Grid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grid

مانند ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مانند ان‌, ترجمه مانند ان‌, کلمات شبیه مانند ان‌ , دريچه‌ سوراخ‌ سوراخ‌ به لاتین , سيخ‌ دار كردن‌ به لاتین , با خارجی
دانلود فایل ها