ترجمه Grid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توري‌. می باشد

Grid به چه معناست و Grid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grid

توري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی توري‌., ترجمه توري‌., کلمات شبیه توري‌.
دانلود فایل ها