ترجمه Griddle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارگران‌. می باشد

Griddle به چه معناست و Griddle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Griddle

كارگران‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارگران‌., ترجمه كارگران‌., کلمات شبیه كارگران‌.
دانلود فایل ها