ترجمه Grievance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكايت‌. می باشد

Grievance به چه معناست و Grievance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grievance

شكايت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شكايت‌., ترجمه شكايت‌., کلمات شبیه شكايت‌.
دانلود فایل ها