ترجمه Grift در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوش‌ بري‌ كردن‌. می باشد

Grift به چه معناست و Grift یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grift

گوش‌ بري‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گوش‌ بري‌ كردن‌., ترجمه گوش‌ بري‌ كردن‌., کلمات شبیه گوش‌ بري‌ كردن‌.
دانلود فایل ها