ترجمه Grippe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انفلوانزا. می باشد

Grippe به چه معناست و Grippe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grippe

انفلوانزا. به خارجی , ریشه انگلیسی انفلوانزا., ترجمه انفلوانزا., کلمات شبیه انفلوانزا.
دانلود فایل ها