ترجمه Grippe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (pirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زكام‌ همه‌ جا گير , در فارسی : گريپ‌

Grippe به چه معناست و Grippe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grippe

(pirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (pirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌, ترجمه (pirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌, کلمات شبیه (pirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌ , زكام‌ همه‌ جا گير به لاتین , گريپ‌ به لاتین
دانلود فایل ها