ترجمه Gris Gris در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌لسم‌ يا افسوني‌ كه‌ اكثرا توسط‌ سياهان‌ افريقا می باشد

Gris Gris به چه معناست و Gris Gris یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gris Gris

ط‌لسم‌ يا افسوني‌ كه‌ اكثرا توسط‌ سياهان‌ افريقا به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌لسم‌ يا افسوني‌ كه‌ اكثرا توسط‌ سياهان‌ افريقا, ترجمه ط‌لسم‌ يا افسوني‌ كه‌ اكثرا توسط‌ سياهان‌ افريقا, کلمات شبیه ط‌لسم‌ يا افسوني‌ كه‌ اكثرا توسط‌ سياهان‌ افريقا
دانلود فایل ها