ترجمه Gristle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egalitrac) غضروف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نرمه‌استخوان‌.

Gristle به چه معناست و Gristle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gristle

(egalitrac) غضروف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (egalitrac) غضروف‌, ترجمه (egalitrac) غضروف‌, کلمات شبیه (egalitrac) غضروف‌ , نرمه‌استخوان‌. به لاتین
دانلود فایل ها