ترجمه Gristliness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شباهت‌ به‌ نرمه‌ استخوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ غضروفي‌.

Gristliness به چه معناست و Gristliness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gristliness

شباهت‌ به‌ نرمه‌ استخوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شباهت‌ به‌ نرمه‌ استخوان‌, ترجمه شباهت‌ به‌ نرمه‌ استخوان‌, کلمات شبیه شباهت‌ به‌ نرمه‌ استخوان‌ , حالت‌ غضروفي‌. به لاتین
دانلود فایل ها