ترجمه Grit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگريزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شن‌ , در فارسی : ريگ‌ , به فارسی : خاك‌ , سایر ترجمه ها : ماسه‌ سنگ‌ ثبات‌ , استحكام‌

Grit به چه معناست و Grit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grit

سنگريزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگريزه‌, ترجمه سنگريزه‌, کلمات شبیه سنگريزه‌ , شن‌ به لاتین , ريگ‌ به لاتین , خاك‌ خارجی , ماسه‌ سنگ‌ در زبان , ثبات‌انگلیسی , استحكام‌
دانلود فایل ها