ترجمه Grivet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنوبي‌. می باشد

Grivet به چه معناست و Grivet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grivet

جنوبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جنوبي‌., ترجمه جنوبي‌., کلمات شبیه جنوبي‌.
دانلود فایل ها