ترجمه Groove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مج.) كارجاري‌ ويكنواخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عادت‌ زندگي‌ , در فارسی : خط‌ انداختن‌

Groove به چه معناست و Groove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Groove

(مج.) كارجاري‌ ويكنواخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مج.) كارجاري‌ ويكنواخت‌, ترجمه (مج.) كارجاري‌ ويكنواخت‌, کلمات شبیه (مج.) كارجاري‌ ويكنواخت‌ , عادت‌ زندگي‌ به لاتین , خط‌ انداختن‌ به لاتین
دانلود فایل ها