ترجمه Groove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيار دار كردن‌. می باشد

Groove به چه معناست و Groove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Groove

شيار دار كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شيار دار كردن‌., ترجمه شيار دار كردن‌., کلمات شبیه شيار دار كردن‌.
دانلود فایل ها