ترجمه Grotto در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (torg) غار. می باشد

Grotto به چه معناست و Grotto یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grotto

(torg) غار. به خارجی , ریشه انگلیسی (torg) غار., ترجمه (torg) غار., کلمات شبیه (torg) غار.
دانلود فایل ها