ترجمه Grouchy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بد خلق‌. می باشد

Grouchy به چه معناست و Grouchy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grouchy

بد خلق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بد خلق‌., ترجمه بد خلق‌., کلمات شبیه بد خلق‌.
دانلود فایل ها