ترجمه Ground Plan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقشه‌اي‌ كه‌هم‌تراز زمين‌باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌رح‌ عمومي‌ , در فارسی : شالوده‌ , به فارسی : ط‌رح‌

Ground Plan به چه معناست و Ground Plan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ground Plan

نقشه‌اي‌ كه‌هم‌تراز زمين‌باشد به خارجی , ریشه انگلیسی نقشه‌اي‌ كه‌هم‌تراز زمين‌باشد, ترجمه نقشه‌اي‌ كه‌هم‌تراز زمين‌باشد, کلمات شبیه نقشه‌اي‌ كه‌هم‌تراز زمين‌باشد , ط‌رح‌ عمومي‌ به لاتین , شالوده‌ به لاتین , ط‌رح‌ خارجی
دانلود فایل ها