ترجمه Ground Rent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حق‌الارض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجاره‌ عرصه‌.

Ground Rent به چه معناست و Ground Rent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ground Rent

حق‌الارض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حق‌الارض‌, ترجمه حق‌الارض‌, کلمات شبیه حق‌الارض‌ , اجاره‌ عرصه‌. به لاتین
دانلود فایل ها