ترجمه Group در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جمع‌ شدن‌.

Group به چه معناست و Group یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Group

دسته‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌ كردن‌, ترجمه دسته‌ كردن‌, کلمات شبیه دسته‌ كردن‌ , جمع‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها